Privacybeleid

Zo’ndag Werkendam

Zo’ndag Werkendam, gevestigd te Werkendam (KvK-nummer: ***) is een petit café. Voor onze diensten en werkzaamheden worden gegevens verzameld. Welke gegevens, hoe dat gebeurt, met welk doel, hoe lang gegevens bewaard blijven en met wie gegevens worden gedeeld is te lezen in dit document. Bij vragen/opmerkingen stuur een bericht naar info@zondagwerkendam.nl.

Gegevens

Zo’ndag Werkendam verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten bedrijfsgegevens en daaraan gekoppelde persoonsgegevens van contactpersonen en persoonsgegevens van (particuliere) klanten. Het gaat hier dan in ieder geval om e-mailadressen, telefoonnummers, NAW-gegevens en bankgegevens. Ook KvK-nummers en Btw-gegevens van ZZP-ers die behoren tot onze klantenkring worden verwerkt.

Zonder te beschikken over dergelijke gegevens kan Zo’ndag Werkendam haar bedrijfswerkzaamheden niet goed uitvoeren. Deze gegevens worden dan ook alleen gebruikt voor bedrijfsadministratie, directe communicatie zoals wanneer contact is opgenomen met Zo’ndag Werkendam, met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden/diensten voortvloeiend uit een overeenkomst/opdracht, of met betrekking tot andere facetten van onze dienstverlening waarvoor expliciet toestemming is gegeven.

Zo’ndag Werkendam verwerkt eventuele persoonsgegevens op grond van toestemming, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang. Gegevens worden nooit verkocht aan derden.

Website

De website ZondagWerkendam.nl is uitgerust met een SSL-certificaat, een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie.

Contactformulier

Het waarborgen van de veiligheid van door jouw gedeelde persoonlijke gegevens op de website ZondagWerkendam.nl via formulieren is heel belangrijk. Bij gebruik van het contactformulier moet expliciet akkoord worden gegeven tot het verwerken van de ingevulde gegevens. De informatie die gedeeld wordt zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en alleen worden gebruikt op de wijze hierboven eerder omschreven. Verzamelde gegevens worden niet verstrekt aan derden en behandeld overeenkomstig de Wet AVG.

Statistieken van websitebezoek

De website van Zo’ndag Werkendam verzamelt informatie van diens bezoekers. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze informatie is actief geanonimiseerd in de instellingen van de applicatie en dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Er is geen sprake van tracking van persoonsgerichte informatie. In overeenstemming met de AVG is een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google, worden geen gegevens gedeeld met deze partij en altijd gewerkt met SSL, zodat deze versleuteld zijn. Gegevensbehoud binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Scripts

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op de server, of op de apparatuur gebruikt om de website te bezoeken. Social media maken onder andere gebruik van scripts.

Web beacon

Een web beacon (of een pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding dat gebruikt wordt om verkeer op een site in kaart te brengen, hierbij kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Facebook maakt gebruik van een pixeltag.

Cookies

Op ZondagWerkendam.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Volgens de cookiewet is elke website wettelijk verplicht de gebruiker toestemming te vragen voor het plaatsen en te informeren over het gebruik van ‘cookies’. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn geen programmaatjes of bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven. Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden, in dit geval aan ZondagWerkendam.nl.

Er zijn verschillende soorten cookies:

Functionele (noodzakelijke) cookies, deze worden gebruikt om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit (geen toestemming vereist);

Analytische cookies, deze worden bijvoorbeeld gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden (in bepaalde configuratie geen toestemming vereist);

Cookies van externe partijen, onder andere gebruikt door social media sites (toestemming vereist);

Tracking cookies, deze houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gericht te adverteren (toestemming vereist).

Cookies op ZondagWerkendam.nl

_gid, _ga, _gat-cookies gebruikt door Google Analytics en Google Tag Manager voor het bijhouden van bezoekersstatistieken (geen expliciete toestemming nodig, zie voor meer informatie: Statistieken van websitebezoek).

Op deze site worden advertentiecookies (Google Ads) gebruikt, waarmee inzicht wordt vergaard in campagne-resultaten. Dit gebeurt gebaseerd op een profiel dat wordt gecreëerd op basis van gedrag op de website. Met deze cookies wordt een bezoeker gelinkt aan een unieke ID. Er wordt geen gebruik gemaakt van gepersonaliseerde advertenties. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, wordt voor het plaatsen ervan expliciete toestemming gevraagd.

Op de website zijn buttons opgenomen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Pinterest om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale
netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij
verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Pinterest zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Voor het plaatsen van deze cookies wordt expliciet toestemming gevraagd.

Voor de overige functionele cookies wordt geen toestemming gevraagd dan wel vereist.

reCAPTCHA

ZondagWerkendam.nl maakt gebruik van reCAPTCHA voor het blokkeren van irritante spambots. Dit is een dienst van Google. Klik hier voor de Privacy Policy en Terms of Service van Google.

Verwerkers

Hosting en e-mail van Zondag Werkendam wordt gehost bij Bizway via Wijzer Online.

Voor de boekhouding van Zondag Werkendam wordt gebruik gemaakt van het online boekhoudprogramma van ***.

Tevens maakt Zo’ndag Werkendam gebruik van Microsoft Office 365 voor het verwerken van documenten (bedrijfsadministratie) en e-mail. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende Google-applicaties en Drive (cloud).

Opslag

Van de website en e-mail wordt dagelijks een automatische back-up gemaakt. Deze back-ups blijven twee maanden bewaard op de server, waarna deze automatisch worden verwijderd.

De back-ups van andere gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling gegevens anders is bepaald, zoals in het kader van de fiscale bewaarplicht. Voor die gegevens geldt een periode van 7 jaar.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen risico’s. Dit doen wij aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Rechten

Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden ingezien, gerectificeerd, overgedragen of verwijderd. Stuur een e-mail met het verzoek tot één of meerdere van deze handelingen naar: info@zondagwerkendam.nl en het zal met zorg worden uitgevoerd. Is er bezwaar tegen het verzamelen van gegevens of is er eerder toestemming verleend, maar moet dat worden ingetrokken? Neem dan ook contact op via info@zondagwerkendam.nl. Gaat Zondag Werkendam niet op de juiste manier om met gegevens dan kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten

Privacy wordt gerespecteerd en beschermd

Zo’ndag Werkendam begrijpt dat het waarborgen van de veiligheid van gedeelde persoonlijke gegevens heel belangrijk is. De informatie die gedeeld wordt zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld conform de Wet AVG.

Zijn er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of onduidelijkheden, stuur een e-mail naar info@zondagwerkendam.nl of neem contact op via onderstaand formulier.

Wijzigingen
Zo’ndag Werkendam kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in het privacybeleid. Het meest actuele document is te vinden op de website. Deze versie is opgesteld in november 2023. 

Scroll naar boven